6-Methyluracil derivatives as acetylcholinesterase inhibitors for treatment of Alzheimer's disease

I.V. Zueva, V.E. Semenov, M.A. Mukhamedyarov, K.A. Petrov, S.V. Lushchekina, A.D. Kharlamova, E.O. Petukhov, V.V. Zobov, A.S. Mikhailov, S.N. Podyachev, L.F. Saifina, O.A. Minnekhanova, E. E. Nikolsky, P. Masson, V.S. Reznik  (Kazan, Russia)